Domieszki do produkcji prefabrykatów i betonu towarowego

DOMIESZKI DO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW I BETONU TOWAROWEGO

Do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, mieszanki betonowej i zagęszczanego betonu przygotowanego na placu budowy firma Rhein-Chemotechnik oferuje szeroki zakres efektywnych domieszek w zależności od zapotrzebowania.

Plastyfikatory do betonu i superplastyfikatory Alphalith firmy Rhein-Chemotechnik umożliwiają tworzenie wysokowartościowego betonu wszystkich klas konsystencji, twardości i ekspozycji przy optymalnych kosztach.

Wysokowydajne superplastyfikatory Alphalith są stosowane w produkcji elementów prefabrykowanych z żelbetonu, betonu sprężonego o największej wytrzymałości wczesnej i wysokiej jakości betonu licowego. Superplastyfikatory Alphalith mają największą skuteczność nie tylko w zwykłym procesie produkcji, ale również w łatwo- i samozagęszczalnym betonie (SCC).

Domieszki Alphalith najlepiej sprawdzają się w produkcji mieszanki betonowej i zagęszczanego betonu przygotowanego na placu budowy o najwyższych wymaganiach, np. betonu o dużej wytrzymałości - do C100/115

.

 

https://www.rhein-chemotechnik.com/wp-content/uploads/2019/03/Betonverfl%C3%BCssigerI.jpg

PLASTYFIKATORY

Plastyfikatory do betonu Alphalith firmy Rhein-Chemotechnik umożliwiają wytwarzanie betonu o optymalnej cenie we wszystkich klasach konsystencji, wytrzymałości i narażenia.

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :


alphalith 2 (BV)
alphalith 3 (BV)
Zgodny z EN 934-2. T.2

 

 • beton jakościowy o dowolnym gatunku i zakresie konsystencji
 • beton o szczególnych właściwościach
 • beton towarowy
 • optymalizacja kosztów materiałów do produkcji betonu o niskich kosztach wytworzenia
 • wysoki wzrost konsystencji i/lub redukcja w/c
 • daje jednorodny beton o dobrej urabialności

 

 

SUPERPLASTYFIKATORY

Wysokowydajne superplastyfikatory alphalith z powodzeniem sprawdziły się w produkcji prefabrykatów wykonanych ze zbrojonego i sprężonego betonu o najwyższej wytrzymałości wczesnej i końcowej oraz wysokiej jakości betonu architektonicznego, zarówno w betonie konwencjonalnym, lekkim i samozagęszczalnym (SCC).

 

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :

alphalith FTB (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator do betonu prefabrykowanego
 • do betonu wysokiej jakości w zakresie konsystencji F3-F6 i betonu o specjalnych właściwościach
 • beton towarowy
 • optymalizacja kosztów materiałowych do produkcji betonu ekonomicznego
 • wysoki wzrost urabialności lub zmniejszenie stosunku w/c
 • jednorodny beton
 • wysoki wzrost wytrzymałości początkowej

 

alphalith F (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • beton o ulepszonym wykończeniu powierzchni
 • dla wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • dla produkcji prefabrykatów np. elementów elewacyjnych, elementów konstrukcyjnych, elementów ścian oporowych
 • silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • dobra jednorodności nawet przy małych ilościach drobnych cząstek w mieszance
alphalith FT 30 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • stężony
 • do wysokiej jakości prefabrykatów i betonu towarowego
 • dla dobrego wykończenia powierzchni
 • dla betonu o specjalnych właściwościach
 • do beton do podbudów drogowych i mostów
 • silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • daje jednorodny beton o dobrej urabialności
 • wysoka wytrzymałość wczesna
alphalith FT 30 LV (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • wysoko stężony
 • do wysokiej jakości prefabrykatów i betonu towarowego
 • do betonu sprężonego
 • do betonu o dużej wytrzymałości
 • do betonu samozagęszczalnego
 • do betonu wysokoopadowego o bardzo niskim stosunku w/c
 • bardzo duży wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
 • doskonałe upłynnienie również przy wysokiej zawartości drobnych frakcji i zastosowaniu pyłów krzemionki

alphalith Hyperflow 2000 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2

 • superplastyfikator nowej generacji
 • do betonu wysokiej jakości z optymalnym wykończeniem powierzchni
 • do betonu o minimalnym zagęszczeniu (F6) lub samozagęszczalnego (SCC)
 • dla betonu o dużej wytrzymałości
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • intensywne efekty działania już przy niskim dozowaniu
 • doskonałe upłynnienie również przy wysokiej zawartości proszku i zastosowaniu krzemionki
alphalith Hyperflow 2020 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator nowej generacji o wysokiej wydajności
 • do betonu wysokiej jakości z optymalnym wykończeniem powierzchni
 • przy minimalnym zagęszczeniu (F6) lub jako samozagęszczalny beton (SCC)
 • do betonu o dużej wytrzymałości
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • intensywne efekty działania już przy niskim dozowaniu
 • doskonałe upłynnienie
 • również przy wysokiej zawartości proszku i zastosowaniu krzemionki
alphalith Hyperflow 2025 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator o wysokiej wydajności
 • do betonu o średnim i wysokim opadzie
 • do zastosowań przy produkcji prefabrykatów
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • szybkie działanie uplastyczniające dla krótkich czasów mieszania
 • dobre wykończenie powierzchni
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
alphalith Hyperflow 2025 LS (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator o wysokiej wydajności
 • do betonu o średnim i wysokim opadzie
 • do betonu o dobrych właściwościach retencji
 • do prefabrykatów i betonu towarowego
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • dobre właściwości retencji
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
alphalith Hyperflow 2030 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator o wysokiej wydajności
 • do betonów średnio i wysoko opadowych o dobrej retencji
 • do betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • do zastosowań w betonach prefabrykowanych
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • bardzo silny efekt upłynniający nawet przy dużych ilościach drobnych cząstek
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
alphalith Hyperflow 2030 LS (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator o wysokiej wydajności
 • do betonów średnio i wysokoopadowych o dobrej retencji
 • do betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • do zastosowań w betonach prefabrykowanych
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • bardzo silny efekt upłynniający nawet przy dużych ilościach drobnych cząstek
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
alphalith Hyperflow 2035 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator o wysokiej wydajności
 • do betonu średnio opadowego, wysoko opadowego i samozagęszczalnego (SCC)
 • do betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • do zastosowań w betonach prefabrykowanych
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
alphalith Hyperflow 2035 LS (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • superplastyfikator o wysokiej wydajności
 • do betonu średnio opadowego, wysoko opadowego i samozagęszczalnego (SCC)
 • wysoka wytrzymałość wczesna i dobre właściwości retencji w przypadku prefabrykatów betonowych
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
 • dobra retencja
alphalith Hyperflow 3000 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • do betonu o średnim i wysokim opadzie oraz do betonu samozagęszczalnego
 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna w zastosowaniach betonów prefabrykowanych
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
 • dobra retencja
alphalith Hyperflow 3035 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • wysokowydajny superplastyfikator najnowszej generacji
 • do betonu średnio i wysoko opadowego oraz betonu samozagęszczalnego (SCC)
 • do betonu z wysokim przyrostem wytrzymałości wczesnej
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • wysoki przyrost wytrzymałości wczesnej
 • dobra retencja
 • łatwa do zacierania powierzchnia betonowa
 • niska lepkość betonu
 • niska przywieralność
alphalith Hyperflow 4035 (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • do prefabrykatów betonowych
 • dla uzyskania najwyższej wytrzymałości wczesnej
 • do betonu średnio i wysoko opadowego lub samozagęszczalnego (SCC)
 • bardzo silny wzrost urabialności i/lub zmniejszenie stosunku w/c
 • bardzo wysoka wczesna wytrzymałość
 • umiarkowane zatrzymanie opadu
+++NEU+++
alphalith Hyperflow 6020 VE (FM)
Superplastyfikator zgodny z EN 934-2, T.3.1,3.2
 • do betonu samozagęszczalnego (SCC)
 • do betonu w klasie konsystencji F2-F6
 • do betonu prefabrykowanego i betonu towarowego, betonu o bardzo niskiej wartości w/c i betonu wysoko opadowego sprężonego
 • wysoka jakość betonu architektonicznego
 • dobre początkowe działanie uplastyczniające
 • dobra retencja
 • wysoki przyrost wytrzymałości początkowej

 

 

OPÓŹNIACZ WIĄZANIA

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :

alphalith 1 (VZ)
Opóźniacz zgodny z EN 934-2. T.2
 • wydłużenie czasu urabialności
 • dla wydłużenia czasu transportu lub instalacji
 • dla unikania połączeń konstrukcyjnych
 • przy redukcji szczytów temperatury, szczególnie w masywnych elementach betonowych
 • do wszystkich zastosowań w tym dla betonów pokładowych i konstrukcyjnych (mosty drogowe)

 

 

AKCELERATORY WIĄZANIA

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :

alphalith 3 (BE)
Akcalarator zgodny z EN 934-2, T.7

 • bez chlorków
 • do prefabrykatów betonowych
 • dla uzyskania bardzo wysokiej wczesnej wytrzymałości
 • nadaje się do każdego betonu
 • dla znacznego skrócenia cykli formowania
 • dla zwiększenia szybszości obiegu form
 • przy betonowaniu w chłodne dni
 • przyspiesza tempo hydratacji cementu
 • znacznie zwiększa wytrzymałość początkową zachowując wymaganą wytrzymałość końcową
alphalith Accel 200 (BE)
Akcalarator zgodny z EN 934-2, T.7
 • na bazie nano-CSH (hydrat krzemianu wapnia), wolny od azotanów
 • dla większej wytrzymałości we wczesnym etapie hydratacji
 • dla betonu i żelbetu zgodnie z DIN EN 206-1 w połączeniu z DIN 1045-2 również w betonie sprężonym
 • znacznie szybsze operowanie szalunkami w produkcji prefabrykatów betonowych
 • znacząca redukcja lub całkowita redukcja rozwiązań grzewczych
 • zmniejszona emisja CO2
 • potencjalne oszczędności na cemencie
 • zastosowanie cementu o niższej zawartości klinkieru lub zwiększonej proporcji substytutów cementu
 • betonowanie w niższych temperaturach
 • wcześniejsze osiągnięcie minimalnej wytrzymałości wymaganej do odporności na mróz
 • poprawiona trwałość (np. zmniejszona absorpcja wody i poprawiona nieprzepuszczalność betonu)

 

 

DOMIESZKI NAPOWIETRZAJĄCE

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :

alphalith Micropor 95 (LP)
Domieszka zgodna z EN 934-2, T. 5
 • przy wymogu uzyskania wzrostu odporności na zamrażanie i rozmrażanie
 • do podbudów drogowych, mostów i elementów prefabrykowanych
 • tworzy system stabilnych mikroporów o określonym rozmiarze i rozkładzie w betonie
 • zwiększa elastyczność i poprawia urabialność
alphalith Micropor S (LP)
Domieszka zgodna z EN 934-2, T. 5
 • Zwiększenie odporności na mróz i sól odladzającą w budownictwie drogowym (nawierzchnie drogowe)
 • w budowie mostów 
 • do prefabrykatów (wsporniki kątowe, elementy ścian prowadzących, stopnie itp.)
 • tworzy system stabilnych mikroporów o określonym rozmiarze i rozkładzie w betonie
 • zwiększa elastyczność i poprawia urabialność
alphalith Micropor T (LP)
Domieszka zgodna z EN 934-2, T. 5
 • Zwiększenie odporności na sól przeciwoblodzeniową
 • w produkcji elementów prefabrykowanych (wsporniki kątowe, elementy ścian prowadzących, stopnie itp.)
 • sprawdzony w połączeniu z plastyfikatorami PCE
 • tworzy system stabilnych mikroporów o określonym rozmiarze i rozkładzie w betonie
 • zwiększa elastyczność i poprawia urabialność

 

 

DOMIESZKA STABILIZUJĄCA

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :

alphalith Stabilisierer F2 (ST)
Domieszka zgodna z EN 934-2, T. 4
 • do kontroli segregacji i sedymentacji betonu o wysokim rozpływie i betonu samozagęszczalnego (SCC)
 • znacznie zwiększa jednorodność betonu o wysokim rozpływie i betonu samozagęszczalnego (SCC)
 • pozwala uniknąć sedymentacji drobnych cząstek i segregacji kruszyw
 • ułatwia samozagęszczalny beton (SCC) o wysokiej stabilności i doskonałej płynności

 

 

DOMIESZKI ODPOWIETRZAJĄCE

 

PRODUKT :

ZASTOSOWANIE :

WŁAŚCIWOŚCI :

alphalith Porex DF 50 (BV)
 • do prefabrykatów o małych i dużych rozmiarach z betonu o małej zawartości porów
 • zmniejszone wprowadzanie powietrza podczas wylewania betonu
 • poprawia odpowietrzanie betonu podczas i po zagęszczeniu
 • poprawia wykończenie powierzchni betonu
alphalith Porex FL (BV)
 • produkcja niemal pozbawionych porów elementów betonowych
 • m.in do płukanych, piaskowanych, polerowanych, bębnowanych lub zakwaszanych powierzchniami
 • m.in. do paneli, stopni, rynien, elementów architektury krajobrazowej, do betonu o wysokiej klasie narażenia, mocno barwionych mieszanek betonowych, beton z tendencją do silonego tworzenia się porów i tworzenia się piany po stronie wypełniania
 • poprawia jakość powierzchni betonu
 • zwiększona odporność na szkodliwe wpływy środowiska
 • zmniejsza pojawianie się wykwitów
 • zmniejsza tendencję do zabrudzenia