Domieszki do świeżej zaprawy

Opóźniacz VZ

 

 

 

 

Zastosowanie:
Domieszka opóźniająca wiązanie, do produkcji świeżej zaprawy umożliwiająca przedłużenie czasu urabialności do 36 godz. w połączeniu z plastyfikatorem alphalith Plastyfikator Zapraw przeważnie dla zapraw klas mg II, mg IIa, mg III, mg IIIa albo z domieszką spieniającą alphalith Domieszka Pianotwórcza dla klas LM 36 albo LM 21.

 

Własności:
W połączeniu z plastyfikatorem alphalith Plastyfikator Zapraw albo domieszką spieniającą alphalith Domieszka Pianotwórcza umożliwia uzyskanie stabilnej zaprawy o dobrej urabialności i dużej zdolności zatrzymywania wody.

 

Karta techniczna: alphalith Opóźniacz VZWróć