Domieszki do świeżej zaprawy

Domiszka Uplastyczniająca

 

 

 

 

Zastosowanie:
Łatwa do zastosowania, stabilna domieszka do produkcji świeżej zaprawy całodziennej albo z czasem urabialności do 36 godz. przeważnie w zaprawach klas mg II, mg IIa, mg III i mg IIIa, według DIN.

 

Własności:
Daje w wyniku doskonałą urabialność, dużą zdolność zatrzymywania wody, zgodna z wszystkimi typowymi spoiwami.

 

Karta techniczna: alphalith Domiszka UplastyczniającaWróć