Lepiszcza

BinderFalt

ZASTOSOWANIA

 • Produkcja mieszanki bezbarwnej albo barwionej
 • Miejskie skwery, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, oznakowania stref zagrożenia, skrzyżowania dróg, tunele, boiska szkolne, centra handlowe, prywatne podjazdy

 

 

 

ZALETY

 • Niepotrzebne specjalne wyposażenie (barwiona mieszanka wytwarzana jest w tradycyjnym urządzeniu mieszającym) 
 • Odpowiedni dla małych, średnich czy wielkich stanowisk pracy
 • Mocne opakowania BinderFalt umożliwiają łatwe magazynowanie i transport i ułatwiają manipulowanie
 • Długi dozwolony okres przechowywania
 • Brak utraty barwy, ponieważ lepiszcze ogrzewa się tylko, gdy trzeba
 • Brak odpadów
 • Bardzo dobra odporność na pękanie
 • Dobra odporność na promienie UV 
 • Odporność na wszelkie metody mechanicznego czyszczenia 
 • Znakomita odporność na cykle zamarzania/rozmarzania i na sole do odlodzenia
 • Ekonomiczność, brak ubytków

PROCES PRODUKCJI MIESZANKI

 • Materiały należy najpierw podgrzać do temperatury w zakresie między 180° a 200°C
 • 10-kilogramowe termotopliwe worki zawierające małe paczki BinderFalt wkłada się do mieszarki 
 • Czas mieszania winien wynosić przynajmniej 5 minut, aby umożliwić całkowite stopienie paczek
 • Gdy do bezbarwnego lepiszcza dodawany jest barwnik, należy go wmieszać po lepiszczu BinderFalt i do czasu mieszania należy dodać dalsze 30 sekund
 • Jeśli barwiona mieszanka wytwarzana jest w tradycyjnym urządzeniu po czarnym bitumie, sprawdzić, czy mieszarka i zasobniki magazynujące są czyste. W razie potrzeby wykonać dwa ślepe cykle (podgrzać kruszywo bez lepiszcza)
 • Wybór kruszyw jest bardzo ważny i odgrywa kluczową rolę w ustalaniu barwy mieszanki. Zalecamy stosowanie kruszyw, których barwa jest możliwie bliska kolorystycznie barwionej mieszanki
 • Jeśli planuje się dodanie wypełniaczy albo substancji drobnych, należy najpierw wybrać wypełniacze jasne i na bazie wapienia. Należy je włożyć do mieszarki jako ostatnie. Kiedy już mieszanka jest przyrządzona, aby uniknąć ich palenia, co mogłoby nadać barwie asfaltu ciemniejszy odcień

Zalecane jest nałożenie bezbarwnej emulsji gruntującej na powierzchnię przed nałożeniem asfaltu z BinderFalt, aby zapewnić dobrą adhezję.
Przydatność tej mieszanki do użycia jest identyczna do przydatności tradycyjnej i zmienia się zależnie od gatunku bitumu i temperatury otoczenia.
 

OPAKOWANIE
Małe opakowania po 500g zapakowane w termotopliwych torbach po 10 kg
Paleta 1.000 kg
Zalecane dozowanie według krzywej przesiewu 5,2% do 6% w stosunku do całkowitego ciężaru kruszywa
Dojrzałość lepiszcza: 24 godziny.

 

 Galeria zdjęć
Ikona galeria BinderFalt Ikona galeria BinderFalt
Wróć