Środki antyadhezyjne

Tectol BioCast Emulsion

 

 

 

 

Zastosowanie:

jest gotowym do użycia, przyjaznym dla środowiska i szybko ulegającym biodegradacji środkiem oddzielającym do oszalowań nasiąkliwych i nienasiąkliwych jak również do pielęgnacji palet produkcyjnych w produkcji betonowych elementów prefabrykowanych. tectol BioCast Emulsion jest wolny od rozpuszczalników i olejów mineralnych. Zapewnia przy odpowiednim stosowaniu łatwe i czyste oddzielenie betonu od oszalowania względnie od palet produkcyjnych. Unika się uszkodzeń powierzchni betonu, poprawki są z reguły zbyteczne.

 

Własności:

tectol BioCast Emulsion nadaje się równie dobrze do nasiąkliwych i nienasiąkliwych, gładkich, profilowanych i fakturowanych oszalowań z drewna i tworzywa sztucznego. W przypadku zastosowania na oszalowaniach z tworzywa sztucznego należy zbadać przed użyciem kompatybilność z danym materiałem tworzywa sztucznego.

 

Karta techniczna: Tectol BioCast EmulsionWróć