Środki do czyszczenia i pielęgnacji

CRETEX 100

 

 

 

 

Zastosowanie:

Cretex 100 jest kwasowym rozpuszczalnikiem betonu i zmywaczem nalotów i wapiennych i cementowych z odpornych na kwas kamieni naturalnych i wszelkich wyrobów betonowych. 

 

Własności:

Cretex 100 rozpuszcza resztki betonu, naloty cementowe i wykwity wapienne co umożliwia ich łatwe usunięcie szczotką lub zmycie poprzez natrysk

 

Karta techniczna: Cretex 100Wróć