Dodatki i modyfikatory asfaltu

Dodatki do asfaltu RheoFalt WKR-2 i RheoFalt LT70 do asfaltów modyfikowanych, stanowią remedium na typowe problemy obciążanej ruchem samochodowym nawierzchni asfaltowej i wyjście naprzeciw potrzebom wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni asfaltowych przy jej dużych obciążeniach, utrzymywania jej w dobrym stanie oraz usprawnianiu procesów układania nawierzchni asfaltowych. Zastosowanie dodatków RheoFalt WKR-2 i RheoFalt LT70 wpływa pozytywnie na proces mieszania i układania nawierzchni asfaltowych, umożliwia transport na dłuższe odległości dzięki możliwości obniżenia temperatury mieszanki mineralno asfaltowej.

Dodatki RheoFalt WKR-2 i RheoFalt LT70 wpisują się w pakiet rozwiązań, które umożliwiają rozwiązanie wspomnianych problemów i pozwalają udoskonalić najważniejsze parametry gotowej nawierzchni asfaltowej oraz mieszanki jeszcze w procesach jej produkcji.

Zastosowanie dodatków ma na celu m.in. poprawienie właściwości asfaltu przy wysokich temperaturach, właściwe otaczanie kruszywa i zapobieganie kruchości nawierzchni asfaltowej przy niskich temperaturach.

 

RheoFalt WKR-2
Dodatek modyfikujący do asfaltu. Efektem Zastosowania jest wzmocnienie nawierzchni asfaltowej.

Zobacz więcej...
RheoFalt LT 70
Dodatek modyfikujący do asfaltu. Efektem zastosowania jest obniżenie temperatury wytwarzania i układania mieszanki.

Zobacz więcej...