Domieszki do świeżej zaprawy


 

Plastyfikator Zapraw
Łatwa do zastosowania stabilna domieszka do produkcji świeżych zapraw.

Zobacz więcej...
Opóźniacz VZ
Domieszka opóźniająca wiązanie, do produkcji świeżej zaprawy umożliwiająca przedłużenie czasu urabialności do 36 godz.

Zobacz więcej...
Domiszka Uplastyczniająca
Łatwa do zastosowania, stabilna domieszka do produkcji świeżej zaprawy.

Zobacz więcej...
Domieszka Pianotwórcza
Domieszka pianotwórcza, do wytwarzania lekkich zapraw i betonów.

Zobacz więcej...