Domieszki do świeżej zaprawy

Plastyfikator Zapraw

 

 

 

 

Zastosowanie:
Łatwa w zastosowaniu i stabilna domieszka do produkcji świeżych zapraw w połączeniu z opóźniaczem alphalith. Opóźniacz VZ daje czas urabialności do 36 godzin. Stosowana przeważanie w zaprawach klas mg II, mg IIa, mg III, mg IIIa, zgodnie z DIN.

 

Własności:
Doskonała urabialność, duża zdolność do retencji wody, zgodna ze wszystkimi dostępnymi spoiwami.

 

 

Karta techniczna: alphalith Plastyfikator ZaprawWróć