Bezbarwne lepiszcza syntetyczne

Zastosowanie syntetycznych lepiszczy bezbarwnych pozwala na produkcję bezbarwnego lub kolorowego asfaltu. Stosując syntetyczne lepiszcze bezbarwne można uzyskać istotne w kontekście estetycznym i technicznym zalety. Dzięki lepiszczom bezbarwnym istnieje możliwość uzyskania wybarwień asfaltu w każdym zaplanowanym kolorze, w przeciwieństwie do zastosowań barwników z lepiszczem ciemnym, z którym to pozytywny efekt końcowy otrzymać można jedynie z zastosowaniem barwnika czerwonego. Z technologicznego punktu widzenia stosowanie bezbarwnych syntetycznych lepiszczy asfaltowych pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści takich jak:
- możliwość produkcji niewielkich objętości partii produkcyjnych,
- brak konieczności stosowania dodatkowego podgrzewania w wytwórniach mas bitumicznych w przeciwieństwie do lepiszczy ciekłych, co w efekcie pozwala na uzyskanie oszczędności energii oraz zmniejszenie emisji spalin,
- możliwość trzykrotnie mniejszego dozowania barwnika w porównaniu z lepiszczem ciemnym,
- łatwe przechowywanie, manipulowanie i transport oraz długi okres magazynowania,
- brak strat materiału podczas aplikowania,
- silne ograniczenie tendencji do pękania,
- uzyskanie wysokiej trwałości, dzięki bardzo niskiej wrażliwości na promieniowanie UV,
- doskonała odporność w cyklach zamrażania i rozmrażania oraz na i sole drogowe do odladzania.

Częstym miejscem zastosowania lepiszcza syntetycznego bezbarwnego są: parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, oznaczenia stref niebezpiecznych, skrzyżowania, tunele, szkolne place zabaw, centra handlowe czy prywatne podjazdy. Zastosowanie bezbarwnego lepiszcza syntetycznego do asfaltu jest zasadne wszędzie tam gdzie zmniejszone nagrzewanie się i miękniecie asfaltu redukujące koleinowanie oraz walory estetyczne czy szczególnego bezpieczeństwa są pożądane.

Przy stosowaniu lepiszczy syntetycznych nie jest wymagane stosowanie żadnego specjalnego sprzętu.

 

Bezbarwne lepiszcze asfaltowe BinderFalt
Jasne syntetyczne lepiszcze asfaltowe w niskotopliwych opakowaniach.

Zobacz więcej...
Jasne lepiszcze asfaltowe RecoFal S-100P
Bezbarwne lepiszcze asfaltowe w postaci granulek

Zobacz więcej...