Domieszki do betonu

 

Firma Rhein-Chemotechnik GmbH jest pionierem w rozwoju plastyfikatorów do wilgotnych mieszanek betonowych służących do produkcji wysokiej jakości formowanych produktów betonowych przez w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne wykorzystujące technologię wibroprasowania.
Domieszki do betonu firmy Rhein-Chemotechnik GmbH przyspieszają i wyrównują wypełnianie formy, zwiększają zagęszczalność, zwiększają stabilność bezpośrednio po zgęstnieniu, polepszają szczelność, wytrzymałość i trwałość, skracają czas cyklu maszyn i minimalizują koszty materiałów.
Jakość i rentowność betonowej kostki brukowej według normy EN 1338, płyt chodnikowych według normy EN 1339, krawężników według normy EN 1340, rur betonowych, elementów murowych, jak również nienormowanych betonowych elementów konstrukcyjnych wszystkich rodzajów można znacząco polepszyć poprzez zastosowanie domieszek do betonów firmy Rhein-Chemotechnik GmbH.

W zależności od zapotrzebowania Rhein-Chemotechnik oferuje szeroki zakres skutecznych domieszek do betonu ułatwiających i uszlachetniających mieszankę betonową, domieszek do betonu przeznaczonych do produkcji wszelkich prefabrykowanych elementów betonowych, oraz domieszki do betonu dla wszelkich rodzajów mieszanek betonowych czy też dla betonu zagęszczanego przygotowanego na placu budowy.
Superplastyfikatory Alphalith i plastyfikatory do betonu umożliwiają wytworzenie betonu wysokowartościowego dla wszystkich klas konsystencji, twardości i ekspozycji zachowując optymalny koszt końcowy.
Wysokowydajne superplastyfikatory Alphalith znajdują zastosowanie przy produkcji elementów prefabrykowanych wykonywanych z betonu zbrojonego, przy produkcji wyrobów z betonu sprężonego o największej wytrzymałości wczesnej jak również przy produkcji wysokiej jakości betonu licowego. Poza zwykłym procesem produkcji swoją wysoką skuteczność superplastyfikatory Alphalith wykazują również w łatwozagęszczalnym i betonie samozagęszczalnym (SCC).
Domieszki Alphalith znakomicie sprawdzają się przy produkcji mieszanki betonowej i zagęszczanego betonu przygotowanego na placu budowy o najwyższych wymaganiach, np. betonu dużej wytrzymałości do C100/115.

Zakres przydatności domieszek do betonu firmy Rhein-Chemotechnik GmbH oraz ich jakość, wyznaczają najwyższe standardy wśród producentów chemii do betonu.

 

 

Plastyfikatory do betonu

produkcja wibroprasowanych
wyrobów betonowych

 

Domieszki do produkcji prefabrytkatów i betonu towarowego

produkcjia prefabrykatów,
betonu towarowego
i wytwarzonego na placu budowy