Domieszki do betonu

Firma Rhein-Chemotechnik GmbH jest pionierem w rozwoju plastyfikatorów do wilgotnych mieszanek betonowych służących do produkcji wysokiej jakości formowanych produktów betonowych przez w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne wykorzystujące technologię wibroprasowania.
Domieszki do betonu firmy Rhein-Chemotechnik GmbH przyspieszają i wyrównują wypełnianie formy, zwiększają zagęszczalność, zwiększają stabilność bezpośrednio po zgęstnieniu, polepszają szczelność, wytrzymałość i trwałość, skracają czas cyklu maszyn i minimalizują koszty materiałów.
Jakość i rentowność betonowej kostki brukowej według normy EN 1338, płyt chodnikowych według normy EN 1339, krawężników według normy EN 1340, rur betonowych, elementów murowych, jak również nienormowanych betonowych elementów konstrukcyjnych wszystkich rodzajów można znacząco polepszyć poprzez zastosowanie domieszek do betonów firmy Rhein-Chemotechnik GmbH.

Do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, mieszanki betonowej i zagęszczanego betonu przygotowanego na placu budowy firma Rhein-Chemotechnik oferuje szeroki zakres efektywnych domieszek do betonu w zależności od zapotrzebowania.
Plastyfikatory do betonu i superplastyfikatory Alphalith firmy Rhein-Chemotechnik GmbH umożliwiają tworzenie wysokowartościowego betonu wszystkich klas konsystencji, twardości i ekspozycji przy optymalnych kosztach.
Wysokowydajne superplastyfikatory Alphalith są stosowane w produkcji elementów prefabrykowanych z betonu zbrojonego, betonu sprężonego o największej wytrzymałości wczesnej i wysokiej jakości betonu licowego. Superplastyfikatory Alphalith mają największą skuteczność nie tylko w zwykłym procesie produkcji, ale również w łatwo- i samozagęszczalnym betonie (SCC).
Domieszki Alphalith najlepiej sprawdzają się w produkcji mieszanki betonowej i zagęszczanego betonu przygotowanego na placu budowy o najwyższych wymaganiach, np. beton o dużej wytrzymałości, do C100/115.

Zakres przydatności domieszek do betonu firmy Rhein-Chemotechnik GmbH oraz ich jakość, wyznaczają najwyższe standardy wśród producentów chemii do betonu.

 

 

Plastyfikatory do betonu

produkcja wibroprasowanych
wyrobów betonowych

 

Domieszki do produkcji prefabrytkatów i betonu towarowego

produkcjia prefabrykatów,
betonu towarowego
i wytwarzonego na placu budowy