Środki antyadhezyjne

Tectol BioCast RTF

 

 

 

 

Zastosowanie:

Wolny od węglowodorów aromatycznych i przyjemny w zapachu biodegradowalny środek oddzielający do nasiąkliwych i niechłonnych oszalowań wszelkiego rodzaju.

 

Własności:

zapewnia przy odpowiednim użyciu czyste oddzielenie betonu od oszalowania. Unika się uszkodzeń powierzchni betonu, poprawki są z reguły zbędne.

 

Karta techniczna: Tectol BioCast RTFWróć