Dozowniki dla plastyfikatorów

DOSIMATIC EK 2-5 P

W pełni zautomatyzowany, objętościowy układ dozowania do dwóch gatunków domieszek, ze sterowaniem poziomu napełnienia dla czterech automatycznie wysterowanych poziomów napełnienia, automatyczne DOSITRONIC Typ EK 4-10 P

Elektromechaniczna waga jednokomorowa z czujnikiem tensometrycznym (DMS) dla 10 kg wagi netto. Dozowanie 1-4 gatunków; z automatycznym spłukiwaniem wodą; opróżnianie grawitacyjne; zamontowana w obudowie z blachy stalowej całkowicie chroniącej przed kurzem i rozbryzgami wody.

Opcje: Wzmacniacz pomiarowy, pompa opróżniająca, automatyczne spłukiwanie wodąWróć