Dozowniki dla plastyfikatorów

DOSITRONIC Typ DK 4-20

Kalibrowany, elektromechaniczny dwukomorowy układ ważący do 2 -4 różnych domieszek; z automatycznym przepłukiwaniem strumieniem wody; zamontowany w osłonie chroniącej przed rozbryzgiem wody i kurzem; zawory albo elektryczne albo pneumatyczne.

Opcje: Wzmacniacz pomiarowy, pompa opróżniająca. Wróć