Linie wyrobów półsuchych

Do produkcji szerokiego zakres wyrobów takich jak:

- wyroby z betonu dla obiektów rolniczych
- elementy kanalizacji, takie jak kanały, włazy i pokrywy włazów
- elementy ekologiczne

Odpowiednio do wymagań klienta Quadra może zaproponować rozwiązanie najodpowiedniejsze pod względem jakości i wyglądu gotowych wyrobów, produktywności, automatyzacji i ergonomii stanowiska obsługi.

 

Stanowisko automatycznego napełniania i wibrowania.

Forma ustawiana jest na w pełni elektronicznie sterowanym stole wibracyjnym. Częstotliwość i siła wibracji są automatycznie dostosowywane, odpowiednio do postępu cyklu napełniania, zagęszczania i wykańczania. Beton zmagazynowany jest w silosie zasypowym. Przenośnik taśmowy doprowadza ciągle świeży beton do zasobnika. Zasobnik przemieszcza się w kierunku wzdłużnym ponad formą, a obrotowe ramię kieruje opadaniem betonu do formy. Następnie wykonywane jest wykańczanie tarczą zacierającą, ramą górną lub głowicą ubijającą, zależnie typu wyrobu. Żadna praca fizyczna obsługującego nie jest wymagana na tym etapie. Napełnianie i wykańczanie wykonywane są przez maszynę, co gwarantuje stałą jakość i stały czas cyklu.

 

Faza wyjmowania z formy i utwardzania wyrobów

Przechylny dźwig umieszcza pustą paletę na formie. Forma i paleta zostają przez dźwig przechylny zaciśnięte, podniesione i odwrócone o 180° na stanowisku wyjmowania z formy. Paleta zostaje zwolniona, a forma podnosi się powoli w celu wyjęcia z niej wyrobu. Forma zostaje następnie przestawiona i odwrócona o 180° do położenia wibracji dla następnego cyklu. Paleta niosąca świeże wyroby jest potem manipulowana dźwigiem magazynowym w celu ułożenia w stos. Dźwig magazynowy pobiera płytę z wyrobami do suszarni na stanowisku paletyzacji.
Quadra służy swoim doświadczeniem we wszystkich fazach procesu wytwarzania wyrobów półsuchych. Linie produkcyjne są w pełni dostosowane do wymagań klienta i mogą być uzupełniane pewnymi czynnościami ręcznymi i niektórymi innymi półautomatycznymi lub w pełni automatycznymi w zależności od zapotrzebowania.

 

linie-wyrobow-polsuchych linie-wyrobow-polsuchych2 linie-wyrobow-polsuchych3